AL Agroservis s.r.o.

Výroby, čístenie, skladovanie, distribúcia.

Spoločnosť AL Agroservis, s.r.o. bola založená v roku 2006 s cieľom poskytovania poľnohospodárskych služieb v oblasti zberu a konzervovania krmovín a lisovania do hranatých balíkov.

Postupom času sa spoločnosť transformovala až do súčasnej špecializácie na poskytovanie kompletných služieb v rámci zberu a konzervovania objemových krmovín. Medzi naše poľnohospodráske služby patria export - import, sušenie, čistenie, skladovanie a lisovanie sena a slamy.

Partneri:
Eat
Frequency
Nite
Lava